ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่สามารถแสดงความสามารถ (ร้องเพลง) ในสถานที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้คนพิการมีรายได้ โดยให้มาแสดงความสามารถที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-13.00น.


Share:จังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 09.45 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด โดยส่งมอบให้กับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดสรรให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้รับการจัดสรร จำนวน 75 ลัง และได้จัดสรรให้กับสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม.จ.ปทุมธานี จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ต่อไป


Share:มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก

วันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,ผู้กำกับภูธรเมืองปทุมธานี,ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และนางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี แลชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก จำนวน 100 ชุด ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)


Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

วันที่ 31 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายอำเภอคลองหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับสถานีตำรวจคลองหลวง,ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และนางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ ณ สมาคมคนพิการปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 50 ชุด ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน โดยได้เห็นชอบช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 4 ครอบครัว เด็กจำนวน 14 ราย


Share:รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ส่งต่อให้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

วันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด จากนางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และส่งต่อให้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รับมอบโดยคณะทำงาน โครงการกำลังใจสู้ภัยโควิด@ปทุมธานี เพื่อมอบให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า


Share:นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เพื่อคนพิการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพัชรี อาระยะกุล และ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เพื่อคนพิการ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564


Share:ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อำเภอลาดหลุมแก้ว

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอลาดหลุมแก้ว ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่นำร่อง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 25 ครัวเรือน


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย อำเภอคลองหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบปัญหาถูกเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินเสียหาย ภรรยาป่วยโรคตับแข็ง นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก มีบุตรชายให้การเลี้ยงดูเพียงลำพัง ครอบครัวยากจน ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.อำเภอคลองหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Share:ลงพื้นที่ให้กำลังใจกรณี 3 พี่น้องป่วยโควิด 19

วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 11.30 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจกรณี 3 พี่น้องป่วยโควิด 19 ณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปัจจุบันสิ้นสุดการรักษา กักตัว 14 วันที่บ้าน ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
เจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการดูแลเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และแนะนำสิทธิตามพ.ร.บ.ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial