ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

โทร : 0 2581 6043

Fax : 0 2581 4937

Email : saraban.pathumthani@m-society.go.th

ติดต่อสำหรับผู้พิการ

0 2581 4355 , 0 2581 6043 ต่อ 11

ติดต่อสำหรับผู้สูงอายุ

0 2581 6043 ต่อ 14

ติดต่อสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

0 2581 6043 ต่อ 12

ติดต่อสำหรับเด็กแรกเกิด

0 2581 6043 ต่อ 12

ส่งข้อความถึง เรา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial