หน้าแรก

banner mso3
S__8388625
1
3
2
ห้องสมุดชีวิต e-library (1)
ระบบติดตามการใช้บริการ พม. service tracking system
ยกเลิกสำเนาบัตรลงเว็บ-1024x724
Untitled-1
slide1
slide3
slide2
messageImage_1611666569250
previous arrow
next arrow

ข่าว เด่น

“นางสิริวิมล  เหมะธุรินทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี.....พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์.....

ข่าว สาร

เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที ...
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 53/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Home) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ...
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1314954
Total Visitors
246
Visitors Today
1
Live visitors
1314954
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี 12000

02 581 6043

 pathumthani@m-soceity.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial