หน้าแรก

banner mso3
S__8388625
Banner3
banner 4
previous arrow
next arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

บริการ ประชาชน

เด็กและเยาวชน
สตรีและครอบครัว
ผู้สูงอายุ
คนพิการ
คนไร้ที่พึ่งและขอทาน

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เครือข่าย/อาสาสมัคร
เอกสารความรู้/เอกสารเผยแพร่

BPMG สานสัมพันธ์แบ่งปันสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
/ ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พมจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ...

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม ...
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ 11 พ.ย. 66 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นปร ...
/ ข่าวกิจกรรม

จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และเยี่ยมให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอดิเทพ ...
/ ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าฯปทุมธานี เอาจริง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รับนโยบาย มท.1

วันที่1 พ.ย. 66 เวลา 16.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผู้บังคับการกองอาสารัก ...
/ ข่าวกิจกรรม

ปทุมธานี ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล เข้าเยี่ยมครอบครัวพร้อมให้ชักชวนกลับประเทศเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 31 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสิทธิชัย ...
/ ข่าวกิจกรรม

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

คลิป วิดีโอ

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link

หน่วยงาน กระทรวง พม.

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1695194
Total Visitors
557
Visitors Today
2
Live visitors
1695194
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial