มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง


Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่สามารถแสดงความสามารถ (ร้องเพลง) ในสถานที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้คนพิการมีรายได้ โดยให้มาแสดงความสามารถที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-13.00น.


Share:จังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 09.45 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด โดยส่งมอบให้กับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดสรรให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้รับการจัดสรร จำนวน 75 ลัง และได้จัดสรรให้กับสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม.จ.ปทุมธานี จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ต่อไป


Share:มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก

วันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,ผู้กำกับภูธรเมืองปทุมธานี,ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และนางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี แลชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก จำนวน 100 ชุด ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial