กิจกรรมจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมฯและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปท.ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยร่วมลงพื้นที่กับผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ ประธานอพม. จังหวัดปทุมธานี และอพม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี


Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พมจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด เเละหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


Share:มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial