📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 “กิจกรรมการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

มีข่าวดีมาบอกทุกคนจ้า…

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม”กิจกรรมการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”ผ่านโปรแกรม Zoom

🌞ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.⌚

ท่านจะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

นอกจากนี้ เมื่ออบรมครบทุกกระบวนการ ท่านจะได้รับเกียรติบัตร

จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ 📋

📍linkลงทะเบียน:https://forms.gle/gUtmFvxi5bG7T3yY6

ติดตามกติกาและเงื่อนไขผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ 📑

📍linkwebsite:https://web.parliament.go.th/view/81/Democratic_Innovation/TH-TH

📍linkfacebook:https://www.facebook.com/democinnovation


Share:การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานของรัฐ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) องค์กรสาธารณประโยชน์ ๔) องค์กรสวัสดิการชุมชน ๕) องค์กรธุรกิจ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ส่งแบบประวัติและผลงาน จำนวน ๒ ชุด ถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พิจารณาคัดเลือกต่อไป สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก แบบกรอกประวัติย่อ แบบเสนอข้อมูลและคำอธิบาย ตาม QR Code ท้ายหนังสือประชาสัมพันธ์

เอกสารการเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น ปี 2567 Scan QR code หรือ คลิกลิ้ง
https://drive.google.com/drive/folders/1auGhTe4pBKmmtp518j__E9WlYcssAKxq
เอกสารการเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2567 Scan QR code หรือ คลิกลิ้ง https://drive.google.com/drive/folders/1r1QoxvDQ2LML_dEYno0z_dkGr-bprlMK

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial