BPMG สานสัมพันธ์แบ่งปันสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกิจกรรม “BPMG สานสัมพันธ์แบ่งปันสู่สังคม” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เลี้ยงอาหารและสันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เพื่อนผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


Share:จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีพระราชสุทธิธรรมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม อำเภอลำลูกกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้น ในเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานนำส่วนราชการและหน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย

โอกาสนี้ นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีฯ  แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน 


Share:กิจกรรมจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมฯและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปท.ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยร่วมลงพื้นที่กับผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ ประธานอพม. จังหวัดปทุมธานี และอพม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี


Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พมจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด เเละหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


Share:รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”(Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 17.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

         ในการนี้ เวลา17.00 น. จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”(Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 17.00น. – 18.00 น. ณ บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าหน่วยงานสังกัดพม.จังหวัดปทุมธานี(One Home) พร้อมจนท. ประธานอพม.จังหวัดปทุมธานี อพม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ปท.และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


Share:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ 11 พ.ย. 66 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติบรรพตาราม ต.บางประหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงฯอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดีทุกกรม พมจ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ในการนี้ นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


Share:จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และเยี่ยมให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นางรษิกา ชาญณรงค์
แรงงานจังหวัดปทุมธานี นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี นางสาวสรันยา สุวรรณวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
และผู้แทนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนโยธาธิการจังหวัดปทุมธานี
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังและมอบของเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพให้แก่แรงงานไทย
ที่เดินทางกลับจากอิสราเอล พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้

1. การต่อยอดการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการหางานในประเทศ

2. การขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

3. การรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเนื่องจากความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน 15,000 บาท

4. การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ แรงงานสามารถกลับไปทำงานตามสัญญาเดิมได้ เมื่อสถานการณ์ความไม่สงบสิ้นสุดลง


Share:ผู้ว่าฯปทุมธานี เอาจริง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รับนโยบาย มท.1

วันที่1 พ.ย. 66 เวลา 16.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ณ ลานหน้า ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) ยาเสพติด 2) การค้ามนุษย์ 3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4) การพนัน 5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล 6) สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ เร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กำหนดจุดตรวจ-จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนันทุกชนิด รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันทีตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย 1. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 3. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 10. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 11. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 12. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 13. สำนักงานทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 14. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 15. ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ 16. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี 17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1


Share:ปทุมธานี ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล เข้าเยี่ยมครอบครัวพร้อมให้ชักชวนกลับประเทศเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 31 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดปทุมธานี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล ที่ยังไม่เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อติดตามสอบถามสถานการณ์ พร้อมชักชวนให้แรงงานเดินทางกลับประเทศไทย โดยทั้ง 2 ครอบครัวยังสามารถติดต่อกับแรงงานได้ พร้อมโทรศัพท์ให้พูดคุยกัน ซึ่งแรงงานทั้ง 2 คนยังยืนยันว่ายังปลอดภัยดี และอยู่ในพื้นที่ห่างจากบริเวณสู้รบประมาณ 40 – 50 กิโลเมตร แม้จะได้ยินเสียงระเบิด แต่ยังไม่อยากกลับไทย เนื่องจากยังมีภาระหนี้สิน และทางนายจ้างก็ให้การดูแลดี จึงขอดูสถานการณ์อีกสักระยะ

ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้พูดคุยกับแรงงาน และครอบครัวพร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวแรงงาน และหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงสิทธิสวัสดิการ การช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ภาครัฐพร้อมให้การดูแลแรงงานให้ครอบครัวทราบด้วย


Share:เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคยารักษาโรค และน้ำยา EM พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ,เจ้าหน้าที่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และ อพม.ในพื้นที่ พร้อมสนง.ปภ.ปท.และส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial