แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนเมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial