โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมพบปะกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี(อพม.)ใหม่ ที่เข้ารับการอบรม ตาม“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ” โดยมีนางยุวดี บำรุงบุตร ประธานอพม.จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 คน


Share: