โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน covid-19

วันที่ 13 มิ.ย.64 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปท. เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกัน covid-19 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเคหะปทุมธานี สาขา 3 ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว และผู้จัดการนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 2 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 2 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมีการแจกจ่ายชุดเวชภัณฑ์ป้องกัน covid-19 ให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมตัว (ตามมาตรการการป้องกัน covid-19)


Share: