เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคยารักษาโรค และน้ำยา EM พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ,เจ้าหน้าที่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และ อพม.ในพื้นที่ พร้อมสนง.ปภ.ปท.และส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที


Share: