สนง.พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี พื้นที่อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี


Share: