ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “หญิงสิ้นใจ ขณะเตรียมไปรักษาที่บ้านเกิด”


Share: