ลงพื้นที่ให้กำลังใจกรณี 3 พี่น้องป่วยโควิด 19

วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 11.30 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจกรณี 3 พี่น้องป่วยโควิด 19 ณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปัจจุบันสิ้นสุดการรักษา กักตัว 14 วันที่บ้าน ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
เจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการดูแลเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และแนะนำสิทธิตามพ.ร.บ.ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ


Share: