ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะ เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share: