ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID–19แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

https://www.facebook.com/PathumthaniMsociety/posts/2662823307356363


Share: