ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤต COVID–19แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ พื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


Share: