ลงพื้นที่ร่เยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี


Share: