ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID–19 แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ


Share: