ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงวัย 2 เดือน คลอดก่อนกำหนด มารดาตกงาน บิดามีรายได้ไม่แน่นอน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


Share: