ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย อำเภอคลองหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบปัญหาถูกเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินเสียหาย ภรรยาป่วยโรคตับแข็ง นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก มีบุตรชายให้การเลี้ยงดูเพียงลำพัง ครอบครัวยากจน ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.อำเภอคลองหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Share: