ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา อำเภอเมืองปทุมธานี


Share: