ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี

https://web.facebook.com/PathumthaniMsociety/posts/2662119600760067


Share: