ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

https://web.facebook.com/PathumthaniMsociety/posts/2662144387424255


Share: