มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกให้ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเกียง แซ่อึ้ง


Share: