มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก

วันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,ผู้กำกับภูธรเมืองปทุมธานี,ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และนางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี แลชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนพิการตาบอดและคนพิการออทิสติก จำนวน 100 ชุด ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)


Share: