ผู้ว่าฯปทุมธานี ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมบ้านสร้างโอกาส ปรับเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วย โควิดชุมชน เทศบาลตำบลธัญบุรี (Thanyaburi Community Isolation)


Share: