ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่สามารถแสดงความสามารถ (ร้องเพลง) ในสถานที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้คนพิการมีรายได้ โดยให้มาแสดงความสามารถที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-13.00น.


Share: