ผู้ว่าปทุมธานีฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID–19แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ


Share: