ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


Share: