ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมพัฒนาสุขภาวะสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมฯ

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมพัฒนาสุขภาวะสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้ดูแลคนพิการ และผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช ของศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ 0637402393


Share: