ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องการรับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563

การรับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว-ประจำปี-2563 ...
อ่านต่อ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี

ประชาสัมพันธ์-รับสมัคร-อบรมและฝึกทักษะอาชีพ-ศูนย์เรียนรู้ฯ-นนทบุรีดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการคัดเลือกสตรีสากล

https://drive.google.com/drive/folders/1_7ZZEXQKWp-XORi4A_0FSIQKzqAZPLJP ...
อ่านต่อ

การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เอกสารเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณสนับสนุนhttps://drive.google.com/drive/folders/1XGxVe82fbomlt7bVh_3_x ...
อ่านต่อ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial