ข่าวกิจกรรม

โครงการ พม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ “ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ไม่ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา ร ...
อ่านต่อ

โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial