โครงการ พม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ “ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” วันนี้ (28 ม.ค.64) เวลา 14.30 น. ณ ริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” พร้อมด้วย นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดปทุมธานี และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และด้อยโอกาส ในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้พม.ปันสุข” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากร และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และจัดตั้ง “ตู้ พม.รับทุกข์” เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือ โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ เทศบาลนครรังสิต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงสุดในจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมในวันนี้ ดำเนินการต่อเนื่อง คือการปล่อยขบวนรถMobile มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยกำหนดดำเนินงาน 3 พื้นที่ ดังนี้ ชุมชนพหลโยธิน 39 ชุมชนพหลโยธิน 94 และชุมเจริญสิน จำนวน 3 ครั้ง เว้นระยะห่างครั้งละ 15 วัน มีประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 64 ราย โดยรายใดที่ยังประสบปัญหารุนแรงจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกสภาพปัญหา ต่อไป

Share: