ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการผู้ว่าฯ สละเงิน 3 เดือน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวปทุมธานี ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลยกระทบจากสถานการณ์โควิด 19


Share: