ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว


Share: