ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน โดยได้เห็นชอบช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 4 ครอบครัว เด็กจำนวน 14 ราย


Share: