ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน โครงการเราชนะ

วันที่ 30 มี.ค 64 เวลา 13.30 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พมจ.ปทุมธานีลงพื้นที่ร่วมกับ คลังจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลตำบลสามโคก ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน โครงการเราชนะ คนสุดท้ายของจังหวัดปทุมธานี (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือครอบครัว


Share: