จังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 09.45 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด โดยส่งมอบให้กับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดสรรให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้รับการจัดสรร จำนวน 75 ลัง และได้จัดสรรให้กับสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม.จ.ปทุมธานี จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ต่อไป


Share: