กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย ดำเนินการโดยเอกชนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุนของรัฐ. ซึ่งไม่มีการเปิดรับบริจาคเงินแต่อย่างใด


Share: