กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเบญจมาส แก่นเมือง พมจ.ปทุมธานี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผอ.สนง.สสว.๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดปทุมธานี (ทีม One home) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การปลูกต้นรวงผึ้งและต้นโมกภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


Share: